Mokuzai no Kiso Kagaku

Nihon Mokuzai Kakou Gijutsu Kyokai Kansai-Shibu ed.

木材の基礎科学

日本木材加工技術協会 関西支部 編
Page size: A5, 156 pp. 250 g. Language: Japanese. 1992

Buy the book \1,845 JPY
ISBN9784906165469